CONSULTARE: OM metodologie executare creanțe ANAR

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune consultării proiectul de Ordin privind aprobarea Metodologiei privind executarea creanțelor reprezentând venituri proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor, Direcţia Managementul Resurselor de Apă, persoană de contact: Gheorghe Constantin, Director – Direcția Managementul Resurselor de Apă, e-mail gheorghe.constantin@map.gov.ro, tel: 021.316.61.56.


 

Proiect de Ordin de Ministru