CONSULTARE: Ministerul Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului apelor și pădurilor privind aprobarea Instrucţiunilor pentru evaluarea efectivelor speciilor admise la vânătoare

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin al ministrului apelor și pădurilor privind aprobarea Instrucţiunilor pentru evaluarea efectivelor speciilor admise la vânătoare.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se depun, în scris, la Ministerul Apelor și Pădurilor – Direcția Generală Păduri, Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site (21.10.2017).

Persoana de contact: Pițu Virgil, fax 0213169765/, e-mail: managementcinegetic@gmail.com, virgil.pitu@map.gov.ro.

 

Referat de aprobare nr. 207011 din 11.12.2017

Ordin Instrucțiuni estimare efective faună cinegetică

Instrucțiuni evaluare-anexă OM2017

Anexele la Instrucţiuni evaluare