CONSULTARE: Ministerul Apelor şi Pădurilor  supune dezbaterii publice proiectul de LEGE pentru aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de LEGE pentru aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ(04.09.2017), la Ministerului Apelor și Pădurilor, Direcţia politici şi strategii în silvicultură, persoana de contact: doamna Iulia Natalia Ivășchescu,    e-mail: iulia.ivaschescu@map.gov.ro,  tel/fax: 0213169765.

 

Hotărâre

Notă de fundamentare