CONSULTARE: Ministerul Apelor şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al ANAR, aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Administrației Naționale Apele Romane, aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (11.10.2017), la  Ministerul Apelor și Pădurilor – Administrația Națională Apele Romane,  persoana de contact: doamna Alina Rudăreanu, e-mail: alina.rudareanu@rowater.ro, tel: 0723.676.107.

 

Hotarare a Guvernului

Nota de fundamentare

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2