CONSULTARE: Ministerul Apelor şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat 2017 al ANAR, aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat 2017 al Administrației Naționale Apele Romane, aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (15.12.2017), la Ministerul Apelor și Pădurilor – Administrația Națională Apele Romane, persoana de contact: doamna Alina Rudăreanu, e-mail: alina.rudareanu@rowater.ro, tel: 0723.676.107.

 

Hotarare a Guvernului
Nota de fundamentare
Anexa nr 1
Anexa nr 2


Ministerul Apelor și Pădurilor a fost înființat în baza OUG nr. 1/2017 și a HG nr. 20/2017. Ministerul Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul apelor şi pădurilor.