CONSULTARE: Ministerul Apelor şi Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de HG privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea ANAR, instituție publică aflată în coordonarea MAP

În temeiul Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de hotărâre a guvernului privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor pe care îl supune consultării publice.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre a guvernului supus dezbaterii publice se depun, în scris, la Ministerul Apelor și Pădurilor – Direcția Generală Investiții, Achiziții și Logistică, Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site (08.11.2017).

Persoana de contact este domnul Virgil IONESCU, consilier în cadrul Direcției Generale Investiții, Achiziții și Logistică, tel/fax: 021/316.64.92 – interior 189

 

HG

Nota de fundamentare

Anexa HG