CONSULTARE: Ministerul Apelor şi Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de HG privind aprobarea Protocolului Sesiunii a  IX-a a Împuterniciţilor, pentru aplicarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a  IX-a a Împuterniciţilor, semnat la Negrești Oaș, România, la 12 octombrie 2017, pentru aplicarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi, la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării (8-11-2017) pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor, Direcţia Managementul Resurselor de Apă, persoană de contact: Carmen Neagu, consilier superior – Direcția Managementul Resurselor de Apă, e-mail: carmen.neagu@map.gov.ro, tel: 021.408.9555.

 

Hotararea Guvernului pentru aprobarea Sesiunii a IX-a

Nota de fundamentare aprobare Protocol

Protocolul Sesiunii a IX-a Imputernicitilor Guvernelor

Anexa nr. 1a la Protocol

Anexa nr. 2a la Protocol

Anexa 3a la Protocol

Anexa 4a la Protocol

Anexa 5 la Protocol

Anexa 6a la Protocol