CONSULTARE: Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune dezbaterii publice proiectul de LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin. Scopul acestui act normativ este transpunerea Anexei III a Directivei (UE) 2017/845 a Comisiei din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește listele orientative ale elementelor ce trebuie luate în considerare în vederea pregătirii strategiilor marine, care face obiectul Anexei nr. 3 a Ordonanței de urgență a Guvernului 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin, aprobată cu modificări prin Legea nr.6/2011, cu modificările ulterioare.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite comentarii în termen de 30 zile lucrătoare, începând cu data publicării proiectului de act normativ (02.02.2018), la Ministerului Apelor și Pădurilor, Direcţia Managementul Resurselor de Apă (DMRA)
Persoane de contact:
• dl. Gheorghe Constantin, director DMRA, gheorghe.constantin@map.gov.ro
• dna. consilier dr. Otilia Mihail, otilia.mihail@map.gov.ro

 

Proiect de Lege
Expunere de motive