CONSULTARE: Ministerul Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de hotărâre a Guvernului  pentru aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional, de către SC Depomureș SA a terenului în suprafaţă de 1,8426 ha, în vederea realizării obiectivului „Construire colector nou transport gaze între stația de comprimare Mureș și panoul de măsură grup 12 Târgu Mureș și lucrări de modernizare sistem de transport gaze”

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional, de către SC Depomureș SA a terenului în suprafaţă de 1,8426 ha, în vederea realizării obiectivului „Construire colector nou transport gaze între stația de comprimare Mureș și panoul de măsură grup 12 Târgu Mureș și lucrări de modernizare sistem de transport gaze”.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ la Ministerului Apelor și Pădurilor (11.12.2017), persoana de contact George Constantinescu, e-mail: george.constantinescu@map.gov.ro  și la fax: 0213169765.

 

HG SC Depomures SRL
Nota de fundamentare