CONSULTARE: Proiectul de HG pentru aprobarea bugetului rectificativ de venituri şi cheltuieli pe anul 2018  al ANAR

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018  pentru Administraţia Naţională “Apele Române”,  aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (02.02.2018), la Ministerul Apelor și Pădurilor – Administrația Națională Apele Romane, persoana de contact: doamna Alina Rudăreanu, e-mail: alina.rudareanu@rowater.ro, tel: 0723.676.107.

 

Hotarare a Guvernului 2018 (003)

05_Nota fundamentare BvC ANAR

03_Buget ANAR 2018 si estimat pe 2019-2021

04_Anexa buget rectificat 2018 ANAR