Consultare: Ministerul Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de HG privind aprobarea  Metodologiei  pentru determinarea debitului ecologic

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Apelor și Pădurilor supune consultării publice, Nota de fundamentare și proiectul de “Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Metodologiei pentru determinarea debitului ecologic”.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 30 zile, începând cu data publicării pe site a proiectului de act normativ(27.02.2018), la Ministerul Apelor și Pădurilor, Direcția Managementul Resurselor de Apă, persoane de contact: Gheorghe Constantin – director DMRA, gheorghe.constantin@map.gov.ro; Mihail Costache – consilier superior DMRA, mihail.costache@map.gov.ro.

 

Hotărâre a Guvernului
Notă de fundamentare