CONSULTARE: Ministerul apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de H.G. privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrrea Administrației Naționale „Apele Române“ prin Administrația Bazinală de Apă Olt, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, în condițiile legii, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice Proiectul de hotărâre a guvernului privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrrea Administrației Naționale „Apele Române“ prin Administrația Bazinală de Apă Olt, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, în condițiile legii, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (12.12.2017), la Ministerului Apelor și Pădurilor, persoana de contact: director Gheorghe Constantin, email gheorghe.constantin@map.gov.ro.

 

Hotarare Guvern
Nota de fundamentare
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2