CONSULTARE: Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului apelor și padurilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 540/2009 pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului apelor și padurilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 540/2009 pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (30.01.2018), la Ministerului Apelor și Pădurilor, Direcţia managementul resurselor cinegetice.
Persoana de contact: domnul Pițu Virgil, e-mail: virgil.pitu@map.gov.ro, tel/fax: 0213169765.

 

Ordin privind modificarea OM 540 din 2009
Referat de aprobare
Anexa la OM – PV contraventii
Anunț