CONSULTARE: Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii proiectul de Ordin privind aprobarea instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, precum şi a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere şi durata închirierii

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii proiectul de Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, precum şi a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere şi durata închirierii.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării (26-09-2017) pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor, Direcţia Managementul Resurselor de Apă, persoană de contact: Gheorghe Constantin, Director – Direcția Managementul Resurselor de Apă, e-mail: gheorghe.constantin@map.gov.ro, tel: 021.316.61.56.

 

ORDIN