CONSULTARE: Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 353/2008

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 353/2008, pe care îl supune consultării publice.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se depun, în scris, la Ministerul Apelor și Pădurilor – Direcția Generală Păduri, Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site (27.09.2017).

Persoana de contact: Dicu Daniel, fax 021/3169765, e-mail: daniel.dicu@map.gov.ro.

 

Referat de aprobare

Ordin modificare OM 353-2017-proiect