CONSULTARE: Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 01 mai 2018 – 15 februarie 2019

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin al ministrului apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 01 mai 2018 – 15 februarie 2019, pe care îl supune dezbaterii publice.
Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se depun, în scris, la Ministerul Apelor și Pădurilor – Direcția Generală Păduri, Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site.
Persoana de contact: Pițu Virgil, fax 021/3169765, e-mail: pitu_virgil@map.gov.ro.

 

Ordinul privind aprobarea cotelor de recolta pentru specia caprior pentru perioada 2018-2019
Referat de aprobare 147154 din 14.03.2018
Anexa la Ordinul din 2018