Consultare: MAP supune dezbaterii publice Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor a elaborat propunerea de Regulament privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, pe care îl supune consultării publice.

 

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la această propunere de regulament supus dezbaterii publice se depun, în scris, la Ministerul Apelor și Pădurilor – Direcția Generală Ape-Direcția Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor, Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site (24.08.2017).

 

Persoana de contact: Simona Olimpia NEGRU, fax 021/3194615, e-mail: directiainundatii@gmail.com.

 

Propunere Regulament inundații