Consultare: MAP supune dezbaterii publice proiectul de ordin pentru completarea instrucțiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune dezbaterii publice proiectul de ordin pentru completarea instrucțiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos   aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ(11.08.2017), la Ministerului Apelor și Pădurilor, Direcţia politici şi strategii în silvicultură, persoana de contact: doamna Iulia Natalia Ivășchescu,    e-mail: iulia.ivaschescu@map.gov.ro,  tel/fax: 0213169765

 

Ordin

Referat de aprobare