CONSULTARE: MAP supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 617/2016

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 617/2016.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 30 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (04.08.2017), la Ministerului Apelor și Pădurilor, Direcţia politici şi strategii în silvicultură, persoana de contact: doamna Iulia Natalia Ivășchescu,  e-mail: iulia.ivaschescu@map.gov.ro, tel/fax: 0213169765.

 

Proiect

Notă de fundamentare