CONSULTARE: MAP supune consultării publice proiectul de HG  pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018  a Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 a Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor şi Pădurilor.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (05.02.2018), la  Ministerul Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, persoana de contact: doamna Claudia Bălan, e-mail: claudiabalan@rnp.rosilva.ro, tel 0730.653.869.

 

HG buget Romsilva 2018
Nota de fundamentare 2018
ANEXE BVC 2018 – MOF