CONSULTARE: HG privind  înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat  al  bunurilor din domeniul public  al  statului  şi  darea în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Regia  Naţională  a  Pădurilor – Romsilva

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice Proiectul de hotărâre a guvernului privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat  al  bunurilor din domeniul public  al  statului  şi  darea în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Regia  Naţională  a  Pădurilor – Romsilva.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (14.11.2017), la Ministerului Apelor și Pădurilor, persoana de contact Iulia Ivășchescu, e-mail: iulia.ivaschescu@map.gov.ro, fax: 0213169765.

 

HG INSCRIERE

NF INSCRIERE

ANEXA INSCRIERE