CONSULTARE: HG privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea ANAR prin INHGA

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public
al statului și în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Institutul Național de
Hidrologie și Gospodărire a Apelor, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și
Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ,  persoana de contact doamna Daniela Petcu, email relatii@hidro.ro, tel 0724.505.270.

 

Nota de fundamentare

Hotarare a Guvernului

Anexa