CONSULTARE: HG pentru aprobarea Acordului între MAP și Ministerul Resurselor de Apă din Republică Populară Chineză, privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor a elaborat propunerea de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apelor și Pădurilor din România și Ministerul Resurselor de Apă din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor, semnat la București, la data de 8 septembrie 2017”, pe care o supune consultării publice.

 

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la această propunere de hotarare de Guvern supus dezbaterii publice se depun, în scris, la Ministerul Apelor și Pădurilor – Direcția Afaceri Europene si Relatii Internationale, Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site.

 

Persoana de contact este doamna Nicoleta Samoilă, consilier superior, e-mail: nicoleta.samoilă@map.gov.ro, tel 021.317.40.70

 

 


Nota de fundamentare

Proiect HG

Acord RO-China