Ref: Participarea României la Forumul Internațional „Platforma Globală pentru Reducerea Riscului la Dezastre”

 

Secretarul de Stat pentru Ape, din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, Olimpia NEGRU, a participat, în perioada 22-26 mai 2017, la Cancun, în Mexic, la cea de-a cincea ediție a Forumului Internațional „Platforma Globală pentru Reducerea Riscului la Dezastre”, organizată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Prin intermediul Forumului se facilitează dialogul și schimburile de informații între toate părțile interesate, atât guvernamentale, cât și neguvernamentale. Acest dialog se desfășoară la nivel înalt și reunește oficiali guvernamentali, inclusiv șefii de stat și de guvern, miniștri, parlamentari și lideri din sectorul privat, din cercetare, mediul academic și reprezentanți ai societății civile.

Pe agenda forumului au fost prevăzute mai multe sesiuni cum ar fi Consultarea  privind Prototipul Cadru de monitorizare care presupune ca Monitorizarea globală a Cadrului de la Sendai să ajute statele membre prin stabilirea unor ținte și indicatori definiți la nivel național pentru a măsura strategiile naționale de reducere a riscului la dezastre. Astfel, se pot efectua analize care pot fi aplicate în contextul țării, permițându-le să raporteze cu privire la obiectivele globale ale Cadrului de la Sendai și aspecte legate de dezastre din cadrul altor acorduri, cum ar fi Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și Acordul de la Paris. De asemenea, se așteaptă ca instrumentul de monitorizare să informeze asupra acțiunilor de luare a deciziilor la nivel național și a acțiunilor de corecție a cursului.

Alte sesiuni: asigurarea infrastructurii critice rezistentă la risc; cooperarea internațională în sprijinul punerii în aplicare a Cadrului de la Sendai, aceasta din urmă axându-se pe importanța implementării coerente, a transferului de tehnologie și a investițiilor în realizarea unei cooperări internaționale adecvate. Sesiunea a abordat, în special, bunele practici și reușitele în realizarea cooperării internaționale, dar și pe identificarea soluțiilor pentru susținerea cooperării internaționale; transferul de risc și asigurarea pentru reziliență unde s-a discutat despre implicarea sectorului privat în reducerea riscului la dezastre. Au fost abordate subiecte precum dezvoltarea și îmbunătățirea bazelor naționale de pierderi în caz de catastrofe ca instrumente esențiale pentru producerea și operaționalizarea informațiilor privind riscurile, pentru sprijinirea elaborării politicilor și a guvernanței riscurilor și ca mecanism de bază pentru raportarea obiectivelor Cadrului de la Sendai.  Au fost dezbătute, în special, provocările colectării și accesibilității sistematice a datelor, necesitatea de a îmbunătăți calitatea și acoperirea datelor privind pierderile prin instituționalizare, consolidarea capacităților și metodologii adecvate.

În cadrul sesiunii Managementul reducerii riscului de dezastre s-a lansat prima ediție a Ghidului de punere în aplicare „Words in Action” din Sendai privind guvernarea și responsabilizarea privind reducerea riscurilor la dezastre. S-au împărtășit și solicitat contribuții privind o guvernare eficientă de reducere a riscurilor la dezastre și abordări de responsabilitate. Rezultatele sesiunii vor ajuta statele și partenerii să avanseze în implementarea Cadrului de la Sendai.

De asemenea, pe agenda forumului au fost prevăzute și două mese rotunde ministeriale care au avut ca teme: „Integrarea reducerii riscului la dezastru în planificarea economică globală” și „Includerea considerentelor de reducere a riscului la dezastre în planificarea sectorială”.

Doamna Olimpia Negru secretar de stat a participat la cele două mese rotunde ministeriale. În intervenția sa, a menționat faptul că pierderile cauzate de inundații sunt foarte mari în raport cu valoarea investițiilor pentru prevenirea acestora. În acest context a precizat că „România consideră că abordarea schimbărilor climatice a devenit o necesitate economică, menită să evite distrugerea semnificativă a economiei și a activităților sociale la nivel mondial sau național”.  Totodată a adăugat faptul că la nivel național, planurile de gestionare a riscului de inundații  pentru toate cele 11 administrații de apă ale bazinelor hidrografice și fluviul Dunărea au fost propuse măsuri cu aplicabilitate la nivel național, bazin hidrografic și în zonele cu risc potențial semnificativ de inundații, cum ar fi zonele urbane. În ceea ce privește planificarea sectorială, doamna secretar de stat a punctat că la nivel național „Ministerul Apelor și Pădurilor dezvoltă și coordonează aplicarea strategiilor precum și a politicii de gospodărire a apelor la scara bazinului național și bazinului hidrografic, utilizând procesul de planificare a calității și cantității resurselor de apă și gestionarea riscului la inundații”. Olimpia Negru a încheiat prin a menționa faptul că este necesar să se „găsească un echilibru între economie și protecția ecosistemelor, cu angajament politic, cooperare între țări, coordonarea acțiunilor noastre și punerea în practică a mecanismelor și instrumentelor adecvate”.

 

DIRECȚIA DE COMUNICARE

 

Secretarul de Stat Olimpia Negru, Cancun, Mexic, 2017