Ref: Summit-ul internațional „Apa și Clima: Reuniunea Marilor Râuri ale Lumii”

 

În perioada 23-25 octombrie 2017, se desfășoară la Roma, Italia, Summit-ul internațional „Apa și Clima: Reuniunea Marilor Râuri ale Lumii”. Scopul principal al acestui eveniment este de a sensibiliza factorii de decizie de la nivel internațional cu privire la impactul schimbărilor climatice din perspectiva resurselor de apă. În acest context, reprezentanții celor mai importante bazine hidrografice ale lumii, precum și ai altor factori de decizie internaționali s-au întâlnit în vederea discutării viitorului privind gestionarea resurselor de apă, amenințate tot mai frecvent de schimbările climatice și de consecințele acestora, care conduc la inundații, secetă și degradarea ecosistemelor.

Delegația României la acest eveniment este condusă de doamna Adriana PETCU, secretar de stat în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor.

În intervenția sa din cadrul sesiunii „Îmbunătățirea cunoștințelor pentru adaptarea la schimbările climatice – crearea și consolidarea rețelelor de monitorizare și a sistemelor de informații privind apa”, doamna secretar de stat a precizat că în ultimele decenii, România a fost afectată de inundații istorice atât pe râurile interioare, cât și pe fluviul Dunărea, iar în ultimii ani inundațiile au fost alternate de secete cu efecte devastatoare asupra populației și economiei. În acest context, a menționat faptul că „România este conștientă că implementarea unei politici durabile de gestionare a apei este foarte importantă. Acțiunile viitoare vor fi axate pe o imagine de ansamblu mai bună, avându-se în vedere sistemul de monitorizare, îmbunătățirea cunoștințelor privind noile metodologii și sistemul informațional de gospodărire a apelor, precum și asigurarea resurselor financiare pentru implementarea programelor”.

Totodată, doamna secretar de stat a subliniat că România consideră că adaptarea la schimbările climatice este un aspect care trebuie abordat la nivel local, național, regional și internațional și ar trebui să se bazeze pe o abordare integrată la nivel sectorial, iar un cadru de acțiune trebuie elaborat de fiecare comunitate, în conformitate cu principiile strategice naționale.

În încheierea intervenției, doamna Adriana PETCU a accentuat că un rol important îl reprezintă cooperarea regională, care poate contribui la identificarea și promovarea sprijinului necesar și a schimbului de cunoștințe pentru a dezvolta strategii și politici specifice în vederea construirii unei noi economii a climei. Însă, pentru acestea avem nevoie de un cadru care să deblocheze investițiile publice și private și, în același timp, să permită fiecărei țări să răspundă nevoilor sale specifice.

 

DIRECȚIA DE COMUNICARE