CERERE DE OFERTA PENTRU PROCEDURA DE ACHIZITIE 54/SH/2017

Ministerul Apelor și Pădurilor derulează proiectul Controlul Integrat al poluării cu nutrienți, proiect finanțat de Banca Mondială și intenționează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru pentru achiziția de echipamente necesare desfășurării activității UMP și Grupului de Suport Tehnic.

Publicat azi: 14 aprilie 2017.

Cerere de oferta_54.SH.2017