Păduri

Opțiuni strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură invită toți factorii interesați din sectorul forestier să participe la un dialog structurat în scopul fundamentării de opțiuni strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere. Procesul presupune aplicarea unei metode consacrate de consultare a factorilor interesați, bazată pe constituirea de grupuri voluntare de lucru, care includ arii tematice distincte.

Pentru proiectarea și moderarea dialogului structurat, autoritatea centrală a solicitat și primit sprijin din partea a două facultăți de resort din România: Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava și Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din cadrul Universității Transilvania din Brașov.

Obiectivul general al acestui demers este elaborarea unui document care să includă opțiunile factorilor interesați din sector în ceea ce privește politica publică ce ar trebui să fie aplicată de autoritatea centrală pe viitor.

Autoritatea centrală își exprimă încrederea în mobilizarea factorilor interesați pentru participarea activă și constructivă la acest demers.

Cadrul metodologic și acțiunile planificate pot fi consultate aici.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este d-l Mihai Enescu: mihai.enescu@mmediu.ro


Managementul Forestier

Normativ reabilitare drumuri forestiere | Normativ proiectare drumuri forestiere | Normativ intretinere drumuri forestiere

Lista operatori economici atestati pentru activitatea de exploatare forestieră - IANUARIE 2016

 

Mai mult AICI

[29.07.2015] 

Ghidul de bune practici pentru operatori în vederea implementării corespunzătoare a prevederilor Regulamentului (UI) nr. 995/2010

Hărțile de risc privind prevalența tăierilor ilegale, cu atributele corespunzătoare

VOLUMELE PENTRU ANUL 2016 ale  sortimentelor industriale de masă lemnoasă din fiecare specie, stabilite în baza datelor din sistemul informaţional SUMAL pentru partizile autorizate la exploatare şi exploatate la nivel naţional, rezultate prin aplicarea procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare

 


Vizualizati toate paginile din cadrul Păduri, ordonate dupa data publicarii:
01 Oct 2020

VOLUMELE PENTRU ANUL 2020

VOLUMELE PENTRU ANUL 2020 ale sortimentelor de masă lemnoasă din fiecare specie, stabilite ca medie pe ultimii trei ani, în baza datelor din sistemul informaţional SUMAL pentru partizile autorizate la exploatare şi exploatate la nivel naţional, în anii 2017, 2018 şi 2019, conform prevederilor art. 60 alin. (5) lit. ...