Proiectul „Consolidarea cooperării în cadrul realizării planurilor de management a bazinelor hidrografice și a planurilor de prevenirea riscului la inundații pentru îmbunătățirea stării apelor în Bazinul Tisei/Strengthening Cooperation between River Basin Management Planning and Flood Risk Prevention to Enhance the Status of Waters of the Tisza River Basin”, având acronimul JOINTISZA, oferă cadrul de cooperare transnațională pentru perioada 2017-2019 în cel mai mare sub-bazin al bazinului fluviului Dunărea.

 

 

Proiectul JOINTISZA este finanțat prin Programul Interreg V-B al Uniunii Europene, componenta Programului Transnațional pentru Dunăre (DTP 2014-2020), axa prioritară 2 (Responsabilitate pentru Mediu și cultură în Regiunea Dunării), componenta 2.1 (Consolidarea managementului apelor transnaționale și prevenirea riscului la inundații).

 

Principalul scop al proiectului constă în îmbunătățirea integrării planificării managementului apelor și al prevenirii riscului la inundații precum și a acțiunilor necesare pentru următorul ciclu de planificare la nivelul bazinului hidrografic, în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii Europene.

 

Proiectul JOINTISZA se concentrează pe interacțiunile celor două aspecte cheie din domeniul gospodăririi apelor: managementul bazinului hidrografic, in conformitate cu Directiva Cadru pentru Apă și protecția împotriva inundațiilor.

 

Valoarea totală a proiectului JOINTISZA este de 2 254 127 EURO din care 446 mii EURO revin partenerilor din România.

 

Proiectul reunește 17 parteneri din 5 țări: România, Ungaria, Serbia, Slovacia și Ucraina, care împart apele bazinului hidrografic Tisa; aceștia lucrează împreună pentru dezvoltarea unui Plan actualizat de Management Integrat al Bazinului Hidrografic Tisa.
Cei trei parteneri care participă la proiect din partea României sunt:
Ministerul Apelor și Pădurilor

 

Administrația Națională “Apele Române”

 

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor

 

 

Mai multe informații legate de proiect se pot găsi pe pagina web a Programului.