ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PĂDURILOR - Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a proclamat data de 21 martie, Ziua Internațională a Pădurilor, în anul 2012.

Data publicarii : 22 Mar 2021

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PĂDURILOR

 

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a proclamat data de 21 martie, Ziua Internațională a Pădurilor, în anul 2012.

Cu ocazia acestui eveniment se sărbătorește și se conștientizează importanța tuturor tipurilor de păduri. Astfel, la fiecare sărbătorire a Zilei internaționale a pădurilor, țările sunt încurajate să întreprindă eforturi locale, naționale și internaționale pentru a organiza activități care implică pădurile și arborii, cum ar fi campaniile de plantare a arborilor.

Tema pentru anul 2021 este „Reconstrucția pădurilor: o cale spre recuperare și bunăstare”. Pentru a marca această zi, FAO a pregătit mai multe produse multimedia, care sunt disponibile și pot fi distribuite de la următoarele adrese :

Limba engleză : http://www.fao.org/international-day-of-forests/en/

Limba franceză: http://www.fao.org/international-day-of-forests/fr/

  • Pădurile găzduiesc aproximativ 80% din biodiversitatea terestră a lumii.
  • Pădurile și terenurile împădurite sunt alcătuite din peste 60.000 de specii de arbori.
  • Peste un miliard de oameni depind direct de păduri pentru hrană, adăpost, energie și venituri.
  • Defrișările continuă într-un ritm alarmant – aproximativ 13 milioane de hectare de pădure fiind distruse anual, fapt care are drept consecință existența unei cantități cuprinse între 12 și 20 % din emisiile globale de gaze cu efect de seră, care contribuie la schimbările climatice.

 

Prea prețioase pentru a fi pierdute

 

  • Când bem un pahar cu apă, citim o carte sau scriem într-un caiet, luăm unele medicamente, construim o casă sau ne bucurăm de ambientul agreabil al mobilierului din cămin, nu facem întotdeauna legătura cu pădurile. Și totuși, aceste aspecte ale vieții noastre și multe altele sunt legate de păduri într-un fel sau altul.
  • Pădurile și gestionarea durabilă a acestora precum și a resurselor pe care le oferă, inclusiv a ecosistemelor fragile, prin funcțiile economice, sociale și de mediu pe care le îndeplinesc, sunt esențiale pentru prevenirea și combaterea schimbărilor climatice, a aridizării și deșertificării și pentru contribuția la prosperitatea și bunăstarea generațiilor actuale și viitoare.
  • Pădurile sunt ecosistemele cele mai diverse din punct de vedere biologic de pe uscat, adăpostind peste 80 % din speciile terestre de animale, plante și insecte.
  • Pădurile joacă, de asemenea, un rol crucial în reducerea sărăciei și la realizarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD).
  • Pădurile acoperă o treime din suprafața uscatului pe Pământ, îndeplinind funcții vitale în întreaga lume. Aproximativ 1,6 miliarde de oameni - inclusiv peste 2000 de culturi indigene - depind de păduri pentru mijloacele lor de trai, medicamente, combustibil, hrană și adăpost.
  • Cu toate acestea, în ciuda tuturor acestor neprețuite beneficii ecologice, economice, sociale și de sănătate, despăduririle la nivel mondial continuă într-un ritm alarmant.