Proiect HG privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, prin Administrațiile Bazinale de Apă Buzău – Ialomița și Crișuri, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Data publicarii : 15 Apr 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul HG privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, prin Administrațiile Bazinale de Apă Buzău – Ialomița și Crișuri, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa 1 | Anexa 2

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
Persoana de contact este:  domnul Mircea STOIANESCU, telefon: 021 408 9567.