Proiect de Ordin privind privind aprobarea Listei Roșii Naționale a speciilor de păsări din România, folosind criteriile IUCN, în cadrul Proiectului “Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Data publicarii : 21 Jan 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Ordin privind privind aprobarea Listei Roșii Naționale a speciilor de păsări din România, folosind criteriile IUCN, în cadrul  Proiectului “Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Persoana de contact: doamna Antonia OPRIȘAN, consilier, adresă de e-mail: antoaneta.oprisan@mmediu.ro.