Proiect de Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului

Data publicarii : 23 Mar 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Persoană de contact: doamna Liliana Vîrtopeanu, consilier, adresă de e-mail: liliana.virtopeanu@mmediu.ro.