Proiect de Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0023 Cascada Mișina și al Rezervației naturale 2.818 Cascada Mișina

Data publicarii : 18 Apr 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0023 Cascada Mișina și al Rezervației naturale 2.818 Cascada Mișina.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Persoana de contact este doamna Andreea Savu, consilier superior, adresă de e-mail: andreea.savu@mmediu.ro.