Proiect de ordin privind al ministrului mediului apelor si padurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2023 – 14 mai 2024

Data publicarii : 13 Apr 2023

Proiect de ordin privind al ministrului mediului apelor si padurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada  15 mai 2023 – 14 mai 2024

În temeiul Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada  15 mai 2023 – 14 mai 2024, pe care îl supune consultării publice.

Referat I OM I Anexele 1 -5Anexa nr. 6Anexa la Referat

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la prevederile proiectului de act normativ supus consultării publice se depun, în scris, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru Direcția Generală Biodiversitate, B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site.

Persoana de contact: Pițu Virgil, e-mail: cinegetic@mmediu.ro


[11.05.2023]
ANUNȚ nr. 178172/SAFC/11.05.2023

În temeiul Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada  15 mai 2023 – 14 mai 2024, pe care l-a supus consultării publice.

În temeiul art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează în data de 18.05.2023, ora 10.00, în sistem hibrid (video-conferință și prezență fizică în sediul din bd. Libertății nr. 12), dezbatere publică având ca obiect proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada  15 mai 2023 – 14 mai 2024.

Recomandările și/sau propunerile concrete cu privire la conținutul proiectului de act normativ supus dezbaterii publice se depun de către participanți, în scris, la Registratura Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din Bd. Libertății nr. 12, sector 5, București, cel târziu în data de  16.05.2023, ora 12,00, sau se transmit la adresa virgil.pitu@mmediu.ro.

Înscrierile pentru participarea la dezbaterea publică și pentru luarea de cuvânt se transmit pe adresa de e-mail virgil.pitu@mmediu.ro, cel târziu în data de 17.05.2023, ora 12.00.

Menționăm că participarea la dezbaterea publică prin video-conferință se realizează prin conectarea la link-ul ce se va furniza celor înscriși pe e-mail în dimineața zilei de 18.05.2023.
Persoana de contact: Pițu Virgil, e-mail: virgil.pitu@mmediu.ro.

[26.05.2023]

Minută I Punct de vedere I Ordin aprobare cote de recoltă 2023 - 2024 I Anexele 1 -5 I Anexa nr. 6