Proiect de HOTĂRÂRE de Guvern privind modificarea şi completarea descrierii tehnice, anului dobândirii și actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urm

Data publicarii : 26 Jul 2021

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precum și pentru avizare și aprobare, 
se publica proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind modificarea şi completarea descrierii tehnice, anului dobândirii și actualizarea valorii de inventar a unor 
bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, 
aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret, instituție publică aflată în coordonarea 
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a înscrierii în cartea funciară și a reevaluării.

PROIECT HG I NF la HG I Anexă HG modificare Anexa 12 CF ABA Siret

Termen de consultare 10 zile 
Menționam că persoana de contact careia i se pot transmite  opinii/sugestii sau observa?ii cu privire la proiectul suspus dezbaterii publice este doamnul Mircea STOIANESCU, 
telefon: 021 408 9567