Proiect de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău- Ialomița, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluări

Data publicarii : 14 Jan 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) 
supune dezbaterii publice  proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului 
şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău- Ialomița, instituție publică aflată în coordonarea 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării.

NF I HG I Anexă 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact este:  domnul Mircea Stoianescu, tel: 0214089567