Proiect de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea descrierii tehnice și valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea unei părți din acesta din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva - Direcţia de Creştere, Exploatare şi Ameliorare a Cabalinelor în administrarea Administrației Naționale “Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

Data publicarii : 21 Nov 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea descrierii tehnice și valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea unei părți din acesta din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva - Direcţia de Creştere, Exploatare şi Ameliorare a Cabalinelor în administrarea Administrației Naționale “Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea  - Litoral.

Nota de fundamentare I Proiect HG I Anexa1 I Anexa2

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Economică, Investiţii şi Administrativ.

Persoana de contact este dl. Mircea Stoianescu, consilier, Direcția Generală Economică, Investiţii şi Administrativ, telefon: 021/4089567, e-mail: mircea.stoianescu@mmediu.ro .