Proiect de Hotarare a Guvernului privind actualizarea denumirii, a datelor de identificare, a valorii de inventar și scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

Data publicarii : 23 Jun 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Hotarare a Guvernului privind  actualizarea denumirii, a datelor de identificare, a valorii de inventar și scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat  al  bunurilor din domeniul public  al  statului  aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia  Naţională  a  Pădurilor – Romsilva.

Nota de Fundamentare I Hotărâre a Guvernului I Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact este:  domnul Mircea STOIANESCU, telefon: 0214089567