Proiect de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare, a caracteristicilor tehnice, a valorii de inventar și scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, bunuri ce au fost predate în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

Data publicarii : 15 Sep 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare, a caracteristicilor tehnice, a valorii de inventar și scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, bunuri ce au fost predate în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.

Nota de fundamentareHotarare a GuvernuluiAnexa 1Anexa 2 Anexa 3

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Economică, Investiţii şi Administrativ.

Persoana de contact este dl Mircea Stoianescu, consilier, Direcția Generală Economică, Investiţii şi Administrativ, telefon: 021/4089567, e-mail:

mircea.stoianescu@mmediu.ro.