Proiect de HG privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Fondului pentru Mediu

Data publicarii : 28 Jan 2022

În vederea respectării prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precum și pentru avizare și aprobare, proiectul de hotărâre de guvern privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Fondului pentru Mediu, însoțit de Nota de fundamentare – instrument de prezentare și motivare, însuşite de către reprezentantul legal al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Termen de consultare 10 zile de la data publicării.

   NF HG Sofert Bacau I Proiect de HG Sofert Bacău I Anexa la HG Sofert Bacău     

Menționăm că persoana de contact căreia i se pot transmite  opinii/sugestii sau observații cu privire la proiectul suspus dezbaterii publice este doamna Simona Vlaicu, adresă de e-mail: simona.vlaicu@afm.ro.