Ordonanța 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului | Directiva 904/2019 a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

Data publicarii : 10 Dec 2019

 

Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr.904/2019 din 5 iunie 2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului - versiunea RO | ENG

 

SWD (2018)254 final Evaluarea impactului 

SWD (2018)255 final Rezumatul Evaluării Impactului 

SEC (2018) 253 Aviz privind evaluarea impactului 

SWD (2018) 256 final Plan de implementare 

SWD (2018) 257 final Raport de sinteză - consultarea părților interesate


Intrebari și răspunsuri: Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (PDF)

Broșura de informare: Directiva nr. 904/2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului - versiunea RO | ENG

Prezentare Directiva nr. 904/2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului


Studiu de sprijinire a dezvoltării actelor de punere în aplicare și a orientărilor în temeiul Directivei nr.904/2019 - Raport privind identificarea și descrierea produselor reglementate de directivă, cu excepția uneltelor de pescuit, partea C  / Raportul final privind identificarea și descrierea produselor reglementate de directivă, cu excepția uneltelor de pescuit părțile A, B și D 

Orientări, inclusiv exemple a ceea ce trebuie considerat un produs din plastic de unică folosință în sensul Directivei nr.904/2019

Studiu de sprijinire a dezvoltării actelor de punere în aplicare și a orientărilor în temeiul Directivei nr.904/2019 – Raport privind dezvoltarea marcajului armonizat pe anumite produse din plastic de unică folosință

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2151 de stabilire a unor norme referitoare la specificațiile armonizate privind marcarea produselor din plastic de unică folosință indicate în partea D din anexa la Directiva nr.904/2019

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2151 al Comisiei din 17 decembrie 2020 de stabilire a unor norme referitoare la specificațiile armonizate privind marcarea produselor din plastic de unică folosință indicate în partea D din anexa la Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului / Rectificare la Comunicarea Comisiei – Orientările Comisiei privind produsele din plastic de unică folosință în conformitate cu Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produs / Formatul vectorizat al pictogramelor

Decizia de stabilire a formatului pentru raportarea datelor și informațiilor privind echipamentele de pescuit introduse pe piață și deșeurile provenite de la echipamentele de pescuit colectate în statele membre, și a formatului raportului privind verificarea calități în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (d) și cu articolul 13 alineatul (2) din Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului / Anexe la Decizia de stabilire a formatului pentru raportarea datelor și informațiilor privind echipamentele de pescuit introduse pe piață și deșeurile provenite de la echipamentele de pescuit colectate în statele membre, și a formatului raportul

Studiu de sprijinire a dezvoltării actelor de punere în aplicare și a orientărilor în temeiul Directivei nr.904/2019 Raport privind elaborarea unei metodologii pentru calcularea și verificarea țintei de colectare separată pentru sticlele din plastic pentru băuturi și formate pentru raportarea datelor și raportul de control al calității 

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1752 a COM de stabilire a normelor de aplicare a Directivei (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește calcularea, verificarea și raportarea datelor referitoare la colectarea separată a deșeurilor generate de sticlele de plastic de unică folosință pentru băuturiui privind verificarea calități în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (d) și cu articolul 13 alineatul (2) din Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului

Studiu de sprijinire a dezvoltării actelor de punere în aplicare și a orientărilor în temeiul Directivei nr.904/2019 Raport privind formatele de raportare a datelor și raportul de verificare a calității privind deșeurile post-consum de produse din tutun cu filtre și filtre comercializate pentru utilizare în combinație cu produse din tutun

Studiu de sprijinire a dezvoltării actelor de punere în aplicare și a orientărilor în temeiul Directivei nr.904/2019 Raport privind metodologia de măsurare a reducerii consumului privind paharele de plastic de unică folosință pentru băuturi și recipiente pentru alimente și raportarea datelor și rapoartele de control al calității

Studiu de sprijinire a dezvoltării actelor de punere în aplicare și a orientărilor în temeiul Directivei nr.904/2019 Raport privind elaborarea de orientări privind costurile de curățare a gunoiului 


Notificarea Comisiei Europeane cu privire la descrierea măsurilor de reducere a consumului produselor din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexa la Directiva 904/2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului,

Notă de fundamentare la Ordonanța Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

Ordonanța nr.6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului


Link-uri utile:

Comisia Europeană

Plasticul de unică folosință

Strategia EU pentru materialele plastice

Economia Circulară 

Planul de acțiune pentru economia circulară

Deșeurile și reciclarea 

Pactul verde european 

Resurse 

Piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Standardizare