MMAP, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, Telefon: +40 3163704, Fax: +40 3163704, servicii de salubrizare (colectare, ridicare, transport și depozitare deșeuri menajere și colectare selectivă) pentru sediul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor din Bd. Libertății, nr. 12, Sector 5, București

Data publicarii : 03 Mar 2016

MMAP, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, Telefon: +40 3163704, Fax: +40 3163704, servicii de salubrizare (colectare, ridicare, transport și depozitare deșeuri menajere și colectare selectivă) pentru sediul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor din Bd. Libertății, nr. 12, Sector 5, București

Invitatia de participare | Caiet de sarcini | Formulare