MMAP, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, Telefon: +40 3163704, Fax: +40 3163704, intenționează să achiziționeze servicii de reevaluare a ariilor naturale potejate (terenuri), conform Ordinului Ministerului Finanţelor Publice 3471/2008, pentru aprobarea normelor metodologice pentru reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice

Data publicarii : 18 Mar 2016

MMAP, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, Telefon: +40 3163704, Fax: +40 3163704, intenționează să achiziționeze servicii de reevaluare a ariilor naturale potejate (terenuri), conform Ordinului Ministerului Finanţelor Publice 3471/2008, pentru aprobarea normelor metodologice pentru reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice

 

Invitatia de participare | Caiet de sarcini | Formulare | Anexa