Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de OM pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024

Data publicarii : 13 Jan 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de OM pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024.

Proiect de OM | Referat de aprobare | Anexa – Ghid de finanțare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor.

Persoană de contact este doamna Victoria Antoci, adresă de e-mail: victoria.antoci@afm.ro .