Legislatie europeana

Data publicarii : 04 Dec 2014

Incepand cu 1 ianuarie 2007, data la care România a devenit Stat Membru al Uniunii Europene, aplicarea etichetei ecologice europene se realizeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 66/2010/CE privind eticheta UE ecologica.

Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 66/2010/CE este direct aplicabil la nivelul tuturor Statelor Membre, inclusiv România.

Pentru fiecare grupa de produse/servicii exista decizii subsecvente Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 66/2010/CE. Aceste decizii stabilesc criteriile de acordare a etichetei ecologice europene pentru grupele de produse si sunt direct aplicabile la nivelul tuturor Statelor Membre, inclusiv Romania.

REGULAMENTUL (CE) NR. 66./2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din
25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologica

Legislatie nationala

La nivel national au fost elaborate:
HG nr. 661/2011 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii la nivel national a Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European si al Consiliului privind eticheta UE ecologica (M. Of. Partea I, nr. 477/06.07.2011)

Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr.1480/29.08.2014 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru eticheta UE ecologică.