În conformitate cu prevederile Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a supus consultării publice proiectul de Ordin privind stabilirea modelului-cadru al acordului de colaborare între gestionarul fondului cinegetic și unitățile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic.

Data publicarii : 25 Jan 2022

 Minuta nr. DMRC147591/10.02.2022 | Interventie ABVAV nr. 80-02.01.2022 | Versiunea îmbunătăţită a proiectului de ordin

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a supus consultării publice  proiectul de Ordin privind stabilirea modelului-cadru al acordului de colaborare între gestionarul fondului cinegetic și unitățile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic.

             În temeiul art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, având în vedere contextul epidemiologic actual, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează în data de 01.02.2022, ora 10.30, în sistem video-conferință, dezbatere publică având ca obiect proiectul de Ordin privind stabilirea modelului-cadru al acordului de colaborare între gestionarul fondului cinegetic și unitățile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic.

    Recomandări și propuneri concrete cu privire la conținutul proiectului de act normativ supus dezbaterii publice se depun de către participanți, în scris, la Registratura Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din Bd. Libertății, nr. 12, Sector 5, București, cel târziu în data de 31.01.2022, ora 12.00, sau se transmit la adresa de e-mail: emilia.sima@mmediu.ro.

     Înscrierile pentru participarea la dezbaterea publică și pentru luarea de cuvânt se transmit pe adresa de e-mail: emilia.sima@mmediu.ro.

               Menționăm că participarea la dezbaterea publică este condiționată de conectarea la platforma Cisco Webex iar linkul de acces va fi transmis fiecărui participant care s-a înscris la dezbaterea publică.

               Persoana de contact: Sima Emilia-Maria, e-mail: emilia.sima@mmediu.ro