Anuntul nr. DMRC/159157/06.04.2021 cu privire la organizarea dezbaterii publice având ca obiect proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă la specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 01 mai 2021- 30 aprilie 2022

Data publicarii : 06 Apr 2021

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 01 mai 2021 – 30 aprilie 2022, pe care l-a supus consultării publice.

În temeiul art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, având în vedere dispozițiile art. 1 pct.1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează în data de 12.04.2021, ora 10.30, în sistem video-conferință, dezbatere publică având ca obiect proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 01 mai 2021 – 30 aprilie 2022.

Recomandările, propuneri concrete cu privire la conținutul proiectului de act normativ supus dezbaterii publice se depun de către participanți, în scris, la Registratura Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, București, cel târziu în data de  08.04.2020 sau se transmit la adresa virgil.pitu@mmediu.ro.

Înscrierile pentru participarea la dezbaterea publică și pentru luarea de cuvânt se transmit pe adresa de e-mail virgil.pitu@mmediu.ro.

Menționăm că participarea la dezbaterea publică este condiționată de conectarea la link-ul https://ape.webex.com/ape/j.php?MTID=m0c3765c3f1138be87543a4b6793c473c

 

Persoana de contact: Pițu Virgil, e-mail: virgil.pitu@mmediu.ro.