Chestionarul privind achizitiile publice verzi in Romania

Data publicarii : 12 Jul 2022

Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), în colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, demarează un proces de identificare a categoriilor de contracte de achiziție publică/sectoriale și a acordurilor-cadru cărora li se aplică prevederile legislative privind  achizițiile publice verzi în România.
În acest sens, a fost lansat Chestionarul privind achizițiile publice verzi în România, chestionar publicat pe site-ul ANAP și care poate fi completat de cei interesați până la data de 19 iulie 2022, prin accesarea următorului link: