Hotarare a Guvernului privind privind actualizarea valorii de inventar, modificarea codului de clasificație, a descrierii tehnice și adresei unor bunuri mobile și imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pă

Data publicarii : 18 Apr 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Hotarare a Guvernului privind privind actualizarea valorii de inventar, modificarea codului de clasificație, a descrierii tehnice și adresei unor bunuri mobile și imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării, a actualizării legislației în domeniu, respectiv a înscrierii în cartea funciară.

 

Nota de Fundamentare I Hotărâre a Guvernului I Anexa

 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact este:  domnul Mircea STOIANESCU, telefon: 021 408 9567