Proiect de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea codului de clasificație ale unor bunuri imobile și mobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Someș- Tisa, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeni

Data publicarii : 14 Jan 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) 
supune dezbaterii publice  proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea codului de clasificație ale unor bunuri imobile 
și mobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Someș- Tisa, 
instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării și actualizării legislaţiei în domeniu.

NF I HG I Anexă

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact este:  domnul Mircea Stoianescu, tel: 0214089567